KOAS pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä


Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö on asettanut ilmaston ja ympäristön etusijalle uudessa strategiassaan vuosille 2020–2025. Ilmastonmuutosta torjutaan esimerkiksi pienentämällä hiilijalanjälkeä ja hankkimalla pelkästään uusiutuvaa sähköenergiaa. Tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.


Kokonaisvaltainen vastuullisuus on keskiössä Koasin uudessa strategiassa. Sekä rakentamisessa, peruskorjauksissa että kiinteistönhoidossa kiinnitetään tulevaisuudessa entistäkin enemmän huomiota elinkaariajatteluun ja materiaalihankintojen resurssiviisaaseen toteutukseen. Lisäksi tärkeää on opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistäminen ja vakaa talous.

– Uusi strategiamme ilmentää entistä paremmin sitä, mitä Koas on ja mitä haluamme tulevaisuudessa olla. Ydintehtävämme on tarjota opiskelijalle koti, mutta sen, miten sen teemme, pitää kuvastaa tätä aikaa, Koasin hallituksen puheenjohtaja Tony Melville kertoo.

Ympäristöviisasta rakentamista ja vihreitä valintoja

Koasin uudisrakentaminen toteutetaan uuden strategian mukaisesti joko kampuksille, ydinkeskustaan tai keskustan lähialueille, mikä on paitsi kätevää opiskelijalle, myös minimoi liikenteen ympäristövaikutukset. Uudisrakentamisen tavoite strategiakaudelle on 100 asuntoa vuodessa, ja vuonna 2025 asuntopaikkoja on yhteensä 4200.

Koasin asukkaat ovat suunnannäyttäjiä ilmastoasioissa ja todella valveutuneita vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tulevaisuudessa Koasin asukkaat tulevatkin käyttämään ainoastaan uusiutuvaa sähköenergiaa.

– Ensimmäisenä konkreettisena tekona strategian hyväksymisen yhteydessä päätimme hankkia pelkästään uusiutuvaa sähköenergiaa kaikkiin asuntoihimme. Haluamme näin antaa vahvan viestin, että olemme luottamuksen arvoinen toimija ja mukana torjumassa ilmastonmuutosta, Koasin toimitusjohtaja Matti Tanskanen kertoo.

Koas luo yhteisöllisyyttä

Asuminen Koasilla liittää asukkaan koasilaisten yhteisöön. Koas ei olekaan vain vuokranantaja vaan yhteisö, johon tunnetaan omistajuutta ja jonka arvoihin sitoudutaan.

Asuinkohteisiin toteutetaan opiskeluhub-tiloja ja asukkaille tarjotaan palveluita, jotka mahdollistavat aktiivisen asukastoiminnan ja yhteisöllisyyden – ja tietenkin ekologisten valintojen tekemisen arjen keskellä.

Asunnoissa panostetaan myös varustelutasoon, laatuun ja palautumista edistävään yksityisyyteen. Yhteistiloissa puolestaan korostetaan viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Osa soluasuntokohteista myös muutetaan asuintyypiltään nykyvaatimusten mukaisiksi tai niistä luovutaan.

Omavaraisuus mahdollistaa markkinavuokria alhaisemman vuokratason

Koasin strategiassa kiinnitetään huomiota kustannustehokkaaseen toimintaan, joka mahdollistaa pitkäjänteisen, resurssiviisaan kiinteistönhoidon ja investoinnit. Kustannustehokkuus näkyy niin hankekokojen optimointina kuin kiinteistönhoidon prosesseissa, mikä puolestaan tukee myös tavoitetta hiilineutraaliudesta.

Kustannustehokkaan toiminnan odotetaan parantavan myös säätiön omavaraisuusastetta, mikä mahdollistaa selvästi markkinavuokria alhaisemman vuokratason. Omavaraisuusastetta parannetaan ylimääräisillä viiden miljoonan euron lainanlyhennyksillä strategiakauden loppuun mennessä.

KOASSI-lehti

Valitse julkaisun artikkeli liu'uttamalla painiketta.