Erota biojäte sekajätteestä

Biojäte haluaa maatua. Sekajäte poltetaan energiaksi.


 Sinä olet vastuussa roskistasi. Kukaan muu ei lajittele seka- eli kuivaroskiasi sinun jälkeesi.
Katso alla olevia kuvia. Niissä on kuusi erilaista jätelajia: sekajäte, biojäte, kartonki, paperi, lasi- ja metallijäte. Jäteastiat löytyvät talosi jätekatoksesta.
Lajittelu onnistuu pääosin jo mallikkaasti, mutta sekajätteen joukkoon joutuu liian usein biojätettä eli ruokaa.
Biojätteen erottaminen sekaroskista on erityisen tärkeää sen takia, että sekaroskat menevät jatkossa poltettavaksi, eivät enää kaatopaikalle. Sekaroskista tehdään energiaa. Biojäte menee kompostoitavaksi eli se maatuu.
Mikäli biojätettä joutuu sekajätteisiin, se hankaloittaa polttamista. Biojäte on kosteaa eli se palaa huonosti. Lisäksi se aiheuttaa korroosiota polttolaitteisiin ja lisää tuhkan määrää.
Lajitteluasi kotona helpottaa, kun varaat jokaiselle jätelajille omat astiat tai pussit.
Luonto kiittää.

Sekajäte (eli kuivajäte)

sekajätepp.jpg

 

 

Biojäte

biojätepp.jpg

 

 

Kartonki

kartonkipp.jpg

 

 

Paperi

sanomalehtipp.jpg

 

 

Lasi

lasipp.jpg

 

 

Metalli

metallipp.jpg

 

 

 

Näin toimit jätteiden kanssa, joille ei ole astiaa jätekatoksessa:

Muista, että ongelmajätteet, kuten paristot, tulee toimittaa niille varattuihin kierrätyspisteisiin, joita löytyy muun muassa kaupoista. Sähköromun (SER) keräyspisteitä löytyy kodinkoneliikkeiden yhteydestä. Puhtaille vaatteille on omat kierrätyspisteet muun muassa ostoskeskuksien ja kauppojen pihoilla.

Myöskään  huonekaluja ei saa jättää talon jätekatokseen.
Keräyspisteistä saat lisätietoja: www.jkl.fi/jate

KOASSI-lehti

Valitse julkaisun artikkeli liu'uttamalla painiketta.