Sopimusperusteiden tarkastaminen


Asukkaana olet velvollinen ilmoittamaan Koasille, jos vuokrasopimuksen teon yhteydessä annettuihin tietoihin tulee olennaisia muutoksia (esim. opiskelun päättyminen, keskeytyminen tms.) Virheellisten tietojen antaminen tai tietojen antamisesta kieltäytyminen voi johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

Asumisopas

Valitse julkaisun artikkeli liu'uttamalla painiketta.