Voitto käytetään peruskorjauksiin

 

Viime vuonna koettiin ennätyksellisen matala korkotaso – se on Koasin taloudelle erittäin hyvä asia. Säätiö hyötyi matalasuhdanteen synnyttämästä alhaisesta korkotasosta ja rakentamisen kustannustason alentumisesta. Poikkeuksellisen alhainen korkotaso mahdollisti

hyvän tuloksen.

 Tilikauden voitto oli 1 892 000 euroa. Se käytetään peruskorjausinvestointeihin. Etelä-Kekkolan kohteen peruskorjaus aloitettiin tämän vuoden alussa. Sen kustannukset ovat yhteensä

6 800 000 euroa. Omarahoitusosuus on 1 600 000 euroa. Valtio tukee hanketta 650 000 eurolla ja loput lainataan.

 Viime vuonna ei rakennettu uusia taloja, mutta suunniteltiin sitäkin enemmän. Uudisrakennuskohteita suunniteltiin Heikinkadulle, keskusseurakuntatalon yhteyteen sekä Hämeenkadulle.

 Näiden kohteiden toteutus käynnistynee Heikinkadun osalta vuonna 2015, keskusseurakuntatalon osalta vuonna 2016 ja Hämeenkadun kohteen rakennustyöt aloitettaisiin vuonna 2017.

 Etelä-Kekkolan kohteen viiden talon peruskorjaus toteutetaan siten, että A ja B-talot ovat peruskorjauksessa 1.1.–31.8.2015 ja C-, D- ja E-talot 1.1.–31.12.2015. Soluasunnot muutetaan yksiöiksi sekä perheasunnoiksi. Kohteessa on huoneistoalaa yhteensä 3 846 hym2, josta liiketilaa on 180 hym2.

 Säätiöllä on yhteensä 4 154 asuntopaikkaa. Asuinhuoneistoja on 2 356 kappaletta. Asunnoista yksiöitä oli 756 kpl (32 %), perheasuntoja 633 kpl (27 %) ja soluasuntoja 967 kpl (41 %).

 

Matti Tanskanen

toimitusjohtaja

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö

 

KOASSI-lehti

Valitse julkaisun artikkeli liu'uttamalla painiketta.