Koasin vuokrat eivät nouse ensi vuonna 


Koas ei korota vuonna 2017 lainkaan vuokria. Asukasystävällisen vuokratason mahdollistaa yleisen korkotason alhaisuus, joka pienentää säätiön korkomenoja. Toinen merkittävä tekijä on viime vuosien onnistuneet energiansäästötoimet ja kiinteistökannan kehittäminen. Myöskään tänä vuonna vuokria ei korotettu lainkaan.  Koasilla vuokra sisältää kaikki asumismenot;  sähkö-, vesi-, pesula-, yleiset saunavuoro- ja tietoverkkomaksut.  Koasilla asumismenot ovatkin 15 - 20 % vapaiden markkinoiden vuokratasoa alempia.


Energiansäästöllä alennetaan vuokraa

Asukkaat vaikuttavat itse vuokran määrään hoitomenojen kautta. Energiakulujen eli lämmön, sähkön ja veden osuus hoitokuluista on Koasilla yli kolmasosa eli noin 3 000 000 € vuodessa.  Säätiössä on jo useamman vuoden ajan toteutettu useita erilaisia energiansäästötoimia. Toteutetuilla energiansäästötoimilla saavutetaan noin 500 000 € laskennallinen säästö vuodessa, mikä alentaa vuokraa. 


Koas on opiskelijajärjestöjen ja kaupungin perustama yleishyödyllinen säätiö, joka rakentaa, ylläpitää ja vuokraa opiskelijoille asuntoja. Koasin keräämillä vuokratuotoilla katetaan kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvat hoitomenot ja niiden rakentamisesta aiheutuneet pääomamenot. Lisäksi kerätään ylijäämää, jolla varaudutaan tuleviin peruskorjauksiin sekä investointeihin.  Säätiö ei koskaan jaa ylijäämästään varoja perustajajäsenilleen.

Matti Tanskanen
toimitusjohtaja 
KOAS 

KOASSI-lehti

Valitse julkaisun artikkeli liu'uttamalla painiketta.