Vastuu asunnosta AHVL 25§

Lain mukaan asuntoa on hoidettava  huolellisesti. Vastuullasi on itsesi tai vieraasi tekemät vahingot jotka eivät ole tavanomaista kulumista. Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan asunnon normaalia, ajan myötä tapahtuvaa kulumista, jollaista on esimerkiksi asunnon pintojen mm. seinät ja lattiat ikääntyminen. On luonnollista, että asumisesta jää ajan kuluessa asuntoon jälkiä. Näin ollen Koas ei edellytä, että asunto olisi vuokrasuhteen alussa ja lopussa täsmälleen samassa kunnossa.


Arvioitaessa sitä, onko kysymys tavanomaisesta kulumisesta vai ei, tarkastellaan ensin, onko jälki syntynyt äkillisesti vai hitaasti pitkän ajan kuluessa. Tavanomaisena kulumisena voidaan pitää sellaisia vaurioita, jotka ovat syntyneet vähitellen. Mikäli vaurio on syntynyt siksi, että esimerkiksi pintamateriaalia on käsitelty väärin (vääränlaisen puhdistusaineen käyttö tai liiallinen vedenkäyttö), tai on laiminlyöty oikea hoito, ei syntynyttä vauriota voi pitää tavanomaisena kulumisena, vaikka se olisi syntynyt pitkänkin ajan kuluessa. Mitä lyhyemmästä vuokrasuhteesta on kysymys, sitä vähemmän sen aikana on asuntoon saanut tulla jälkiä. Pitkän vuokrasuhteen päättyessä jälkiä hyväksytään enemmän. Myös sillä on merkitystä, milloin asunto on valmistunut, milloin se on viimeksi remontoitu ja onko asuntoon vuokrasuhteen kestäessä tehty remontteja. Asunnossa asuneiden henkilöiden määrä huomioidaan kulumista arvioitaessa. Monihenkisen perheen asumisesta syntyy yleensä enemmän kulumisen jälkiä kuin yhden hengen taloudesta.

Yleistä huomioitavaa korvausvelvollisuudesta

Mikäli jokin asunnossa oleva vuokrasuhteen aikana syntynyt vaurio tai muu jälki ei ole tavanomaista kulumista, on vuokralainen velvollinen korvaamaan vahingon Koasille. Vuokralainen vastaa niistä vahingoista, jotka hän on itse tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan asunnossa aiheuttanut sekä niistä vahingoista, jotka on aiheuttanut asunnossa vuokralaisen luvalla oleskellut henkilö. Tavanomaisena kulumisena ei voida pitää sellaisia vaurioita, jotka ovat syntyneet äkillisesti lyhyessä ajassa, esimerkiksi yhden vahingon seurauksena. Tavanomaista kulumista eivät ole myöskään sellaiset vauriot, jotka ovat aiheutuneet asunnon tarkoituksellisesta vahingoittamisesta tai laiminlyönnistä, vaikka tämä olisi johtunut tietämättömyydestä (esimerkiksi maalipinnoille aiheutunut vaurio, joka on aiheutunut siitä, että asunnon ikkuna on jätetty auki siten, että sisään on satanut vettä).

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan asuntoa huolellisesti. Vauriot, jotka ovat syntyneet sen takia, että vuokralainen suhtautuu välinpitämättömästi hoitovelvoitteeseensa, eivät ole tavanomaista kulumista. Vuokralaisen on vältettävä toimintaa, joka voi aiheuttaa vahinkoa.

Vastuuta arvioitaessa otetaan huomioon se, olisiko vuokralainen huolellisella toiminnallaan voinut välttää vaurion syntymisen, oli sitten kysymys pitkän tai lyhyen ajan kuluessa syntyneestä vauriosta. Vuokralaisen on aina ilmoitettava havaitsemastaan puutteellisuudesta tai vahingon riskistä, muutoin mahdollisen vahingon saatetaan katsoa johtuneen vuokralaisen laiminlyönnistä.

Vuokralaisen on hoidettava asuntoa huolellisesti (AHVL, 481/1995). Koas on vastuussa asunnon kunnosta ja kunnossapidosta. Tällöin vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu asunnon normaalista käyttämisestä. Hyvään vuokratapaan kuuluu, että vuokralainen luovuttaa asunnon vuokrasuhteen päätyttyä tyhjänä, hyvässä kunnossa ja siivottuna. Isommat korjaukset, kuten kylpyhuonekorjaukset pyritään tekemään silloin kun asunto on tyhjänä. Mikäli korjaustyö tehdään asumisen aikana, vuokralaiselle pyritään tarjoamaan sijaisasunto remontin ajaksi. Vuokralaiselle syntyvää haittaa minimoidaan siten, että hänelle järjestetään vessan ja suihkun käyttö yhteistiloissa. Kylpyhuonekorjauksen ajalta alennetaan vuokraa 30 prosenttia.

Mikä on pintojen tavanomaista kulumista?

Asunnon pintoja ovat muun muassa sen katot, lattiat lattialistoineen ja seinät. Vuokralaisen on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan minimoimaan huonekaluista aiheutuvia jälkiä, esimerkiksi laittamalla huonekalujen jalkoihin huopapalat. Huonekalujen aiheuttamat painaumat ja värijäljet, tai normaalin liikkumisen aiheuttamat kulumajäljet ovat kuitenkin tavanomaista kulumista. Tällaisia ovat esimerkiksi sohvan jalkojen aiheuttamat jäljet, jotka ovat aiheutuneet siitä, että sohva hieman liikahtaa sille istuttaessa.

Tavanomaisen kulumisen piiriin kuuluu myös kohtuullinen määrä pieniä jälkiä, jotka ovat syntyneet esim. peilien ja taulujen kiinnittämisestä seiniin. Seinäporauksia tulisi välttää kokonaan ja käyttää sen sijaan mahdollisia seinässä olevia ripustuslistoja taulujen kiinnittämiseen. Taulukoukkujen kohtuullinen käyttö on sallittua. Vuokralaisen on kuitenkin kiinnityksiä tehdessään otettava huomioon erilaiset seinämateriaalit, jotta kiinnitykset olisivat siistejä ja turvallisia. Kiinnitykset on tehtävä kullekin seinämateriaalille oikealla tavalla.

Vuokralaisen on korvattava pintojen isommat kolhut ja naarmut

Korvattavia ovat esimerkiksi naarmut, jotka ovat syntyneet siitä, että huonekaluja on siirretty vetämällä pitkin lattiaa. Asunnon huolellinen hoito edellyttää, että huonekaluja siirrettäessä niitä nostetaan tai siirtämisessä käytetään apuna vaikkapa mattoa. Vuokralaisen on minimoitava hiekasta tai lumesta aiheutuva vahinko esimerkiksi käyttämällä eteisessä mattoa ja huolehtimalla siitä, että hiekka tai lumi ei pääse kulkeutumaan pidemmälle asuntoon. Mikäli näistä toimista ei ole huolehdittu, on tällainen lattiapinnan kuluminen korvattava. Isot kolhut tai muut suuremmat jäljet, jotka ovat aiheutuneet tavaroiden putoamisesta lattialle (halkeama lattialaatassa tai reikä lattiassa) tai iskeytymisestä seinään on korvattava. Asunnon sisäovissa tai seinissä olevia syviä koloja ja hankaumia, seiniin piirtelyä tai pintojen sotkemista ei myöskään pidetä tavanomaisena kulumisena, vaan korvattavina vaurioina.

Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman vuokranantajan lupaa tehdä asunnossa muutostöitä. Muutostyönä voidaan pitää esimeriksi keittiön- tai kylpyhuoneen kaapin kiinnittämistä seinään tai poikkeuksellisen järeiden kiinnitysmekanismien käyttämistä minkä tahansa esineen kohdalla. Vuokralaisen on korvattava kiinnitysjälkien korjaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Mikä on kiinteiden kalusteiden tavanomaista kulumista?

Tavanomaista kulumista on esimerkiksi kylpyhuoneen ja keittiön kaapistojen, vaatekaappien ja vesikalusteiden (altaat, WC-istuin) ikääntymisestä johtuva kuluminen tai siitä seuraava korjaus- tai uusimistarve. Asunnon vesipisteiden lähellä olevat kiinteät kalusteet altistuvat usein tavanomaista suuremmalle kulutukselle. Esimerkiksi kylpyhuoneen kaappi voi olla niin lähellä suihkua, että kaapin pinnoille lentäviä roiskeita ei voida välttää. Kylpyhuoneessa olevaa suihkuverhoa on käytettävä kastumisen välttämiseksi tai muulla tavoin huolehdittava siitä, että pinnoille tai kalusteille ei roisku vettä. Jos vuokralainen laiminlyö nämä toimenpiteet, ja kaapille aiheutuu jatkuvasta kastumisesta vaurioita, ei vaurio ole tavanomaista kulumista.

Vuokralaisen on korvattava pesualtaan halkeaminen

Kiinteiden kalusteiden pinnoissa olevat piirtelyt, naarmut tai värijäljet, kalusteiden rikkoontumiset (esimerkiksi WC:n pesualtaan halkeaminen, ovien kolhiintuminen) ovat vuokralaisen korvattavia. Arvioitaessa sitä, onko jotain tiettyä kalusteelle aiheutunutta vauriota pidettävä tavanomaisena kulumisena vai korvattavana vahinkona, on mietittävä, millaista kulumista kalusteen normaali käyttö tyypillisesti aiheuttaa. Esimerkiksi keittiön työtasojen käyttäminen leikkuualustana ei ole tasojen normaalia käyttöä. Näin ollen työtason leikkuuviillot ovat korvattavia vaurioita. Samoin WC-istuimen käyttäminen korokkeena siten, että sen päällä seisotaan, ei ole laitteen tavanomaista käyttöä, eikä WC-istuimelle aiheutunut vaurio siksi ole tavanomaista kulumista.

Mikä on kodinkoneiden tai laitteiden tavanomaista kulumista?

Tavanomaisen kulumisen kannalta on merkitystä sillä, kuinka vanhoja ja missä kunnossa asuntoon kuuluvat kodinkoneet ovat vuokrasuhteen alkaessa. Pääsääntö on, että uudessa kodinkoneessa lyhyessä ajassa ilmennyt vaurio ei johdu tavanomaisesta kulumisesta. Sen sijaan vanhan kodinkoneen kuluminen tai jopa hajoaminen vuosien käytön jälkeen on tavanomaista. Normaalina kulumisena voidaan pitää esimerkiksi sitä, jos vuosia käytössä olleessa jääkaapissa ilmenee hyllyjen murtumia. Koas vastaa kodinkoneen ikääntymisestä johtuvan vian korjauksesta tai koneen uusimisesta.

Koas vastaa kiinteiden valaisimien kunnosta ja lamppujen vaihdosta, jääkaapin ja uunin lampuista.

Asumisen aikana vuokralainen on vastuussa palovaroittimen kunnosta ja paristojen vaihdosta.

Vuokralaisen on korvattava kodinkoneiden huollon laiminlyönnistä aiheutuneet vauriot

Vuokralaisen on korvattava vaurio mikäli kodinkonetta tai laitetta on käytetty asiattomasti, käyttöohjeiden vastaisesti tai sen puhtaanapito on laiminlyöty. Esimerkiksi jääkaapin tai pakastimen säännöllinen sulattaminen on laiminlyöty. Sama pätee uunin tai lieden niihin vaurioihin, jotka johtuvat laitteen jatkuvasta päällä pitämisestä tai puhdistamisen laiminlyömisestä.

Muutostyöt ja vuokralaisen tekemät asennukset

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä ilman Koasin lupaa. Maalaukseen tai tapetointiin ei myönnetä lupaa. Luvanvaraisia töitä ovat muun muassa kiinteiden kalusteiden vaihtaminen tai uusien kalusteiden asentaminen. Myös ovisilmän, turvalukon, murtosuojaraudan, varmuusketjun tai muun murtosuojan asentaminen asunnon ulko-oveen edellyttää lupaa. Nämä asennukset on jätettävä vuokrasuhteen päättyessä paikoilleen. Jos vuokralainen on tehnyt muutostöitä asunnossa ilman vuokranantajan lupaa, on Koasilla oikeus vaatia vuokralaista saattamaan asunto ennalleen tai korvaamaan ennalleen saattamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Mikäli vuokranantajalle aiheutuu asiasta muuta vahinkoa, voi vuokralainen olla siitä korvausvastuussa.

Vuokralainen voi asentaa asunnon ikkunoihin sälekaihtimet Koasin luvalla. Sälekaihtimet on vuokrasuhteen päättyessä jätettävä paikoilleen.

Kalustettuna vuokrattu asunto

Jos asunto vuokrataan kalustettuna, koskee vuokralaisen huolellisuusvelvoite myös kalusteita. Tavanomaista kulumista ovat kalusteiden ikääntymisestä ja päivittäisestä käytöstä ajan kuluessa aiheutuneet jäljet, kun kalusteita on käytetty niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Asumisopas

Valitse julkaisun artikkeli liu'uttamalla painiketta.