Sopimuksen purku

Koasilla on vakavissa sopimusrikkomustapauksissa oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa.


Näitä ovat esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönti, häiritsevän elämän viettäminen, vuokraoikeuden siirto tai jos vuokralainen luovuttaa asuntonsa taikka sen osan toisen käytettäväksi omin luvin jne. Vuokrasopimus päättyy viikon kuluttua purkamisilmoituksen tiedoksiannosta.

Asumisopas

Valitse julkaisun artikkeli liu'uttamalla painiketta.