Korvausvastuuhinnasto

Koas laskuttaa syntyneet, eritellyt kustannukset lähtevältä vuokralaiselta kuukauden kuluessa loppukatselmuksesta. Muutoin voidaan olettaa, että Koas on hyväksynyt asunnon kunnon ainakin sellaisten puutteiden osalta, jotka ovat olleet havaittavissa asuntoa tarkastettaessa. Erikseen laskutettavasta kustannuksesta tai vakuuden pidättämisestä ja sen syistä ilmoitetaan vuokralaiselle sähköpostitse vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen.

 


Vuokralaisen maksama vakuus turvaa niin vuokranmaksua, asunnon huolellista hoitamista kuin muitakin vuokrasuhteeseen liittyviä velvollisuuksia. Erikseen laskutetaan tai vakuudesta pidätetään vain ne kohtuulliset kulut, jotka vuokralaisen laiminlyöntien johdosta ovat tosiasiallisesti aiheutuneet. Mikäli vauriota ei kuitenkaan ole mahdollista korjata tai sen korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista, voidaan yhteisesti sopia, että Koas laskuttaa sovitun summan tai pidättää vakuudesta, jonka on arvioitu vastaavan vaurion määrää.

Mikäli asukkaalla on vakuus, sen määrän ylittävien vahinkojen osalta Koas vaatii vuokralaiselta vahingonkorvausta. Mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole, vakuus palautetaan täysimääräisenä kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättyessä, kun asunto ja siihen liittyvät tilat on siivottu, asunnon avaimet on luovutettu ja asunnossa on tehty lopputarkastus.

Korvausvastuuhinnaston löydät täältä

 

 

 

Asumisopas

Valitse julkaisun artikkeli liu'uttamalla painiketta.