Korvausvastuuhinnasto

Koas laskuttaa syntyneet, eritellyt kustannukset lähtevältä vuokralaiselta kahden kuukauden kuluessa loppukatselmuksesta. Muutoin voidaan olettaa, että Koas on hyväksynyt asunnon kunnon ainakin sellaisten puutteiden osalta, jotka ovat olleet havaittavissa asuntoa tarkastettaessa. Vakuuden pidättämisestä ja sen syistä ilmoitetaan vuokralaiselle kirjallisesti tai sähköpostitse vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen.


Vuokralaisen maksama vakuus turvaa niin vuokranmaksua, asunnon huolellista hoitamista kuin muitakin vuokrasuhteeseen liittyviä velvollisuuksia. Vakuudesta pidätetään vain ne kohtuulliset kulut, jotka vuokralaisen laiminlyöntien johdosta ovat tosiasiallisesti aiheutuneet. Mikäli vauriota ei kuitenkaan ole mahdollista korjata tai sen korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista, voidaan yhteisesti sopia, että Koas pidättää vakuudesta sovitun suuruisen summan, jonka on arvioitu vastaavan vaurion määrää.

Vakuuden määrän ylittävien vahinkojen osalta Koas vaatii vuokralaiselta vahingonkorvausta. Mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole, vakuus palautetaan täysimääräisenä kahden kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättyessä, kun asunto ja siihen liittyvät tilat on siivottu, asunnon avaimet on luovutettu ja asunnossa on tehty lopputarkastus.

Liitteenä on korvausvastuuhinnasto.

Asumisopas

Valitse julkaisun artikkeli liu'uttamalla painiketta.