Kenelle voit valittaa Koasin tekemistä päätöksistä

Koasin toimintaa säätelevät laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, muut asumista, rakentamista ja vuokrausta koskevat lait ja asetukset, valtioneuvoston ja asuntorahaston ohjeet aravavuokratalojen asukasvalinnoista ja hoidosta, valtakunnallinen järjestyslaki sekä Koasin sisäiset ohjeet ja säännöt.


Asukkaat voivat ottaa asumiseen liittyvissä ongelmissa yhteyttä koko säätiön henkilökuntaan. Mikäli saamasi palvelu tai toiminta on mielestäsi ollut epäasiallista, voit kääntyä toimitusjohtajan puoleen. Jollei hänen ratkaisu tyydytä sinua, niin voit osoittaa kirjallisen valituksen säätiön hallitukselle. Jos asiaa ei pystytä ratkaisemaan säätiön sisällä, se voidaan saattaa paikkakunnan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Valitus- ja riita-asioissa on kaikilla osapuolilla oikeus esittää oma näkemyksensä asiasta sen käsittelyn kaikissa vaiheissa ja käsittelyn lopputuloksista tiedotetaan kaikille osapuolille.

Asumisopas

Valitse julkaisun artikkeli liu'uttamalla painiketta.