Pesukoneet

Pyykkikoneen saa kytkeä vain kylpyhuoneessa olevaan pistorasiaan. Älä käytä konetta suihkun aikana.


Varmista, että koneesi on sellaisessa kunnossa, ettei se aiheuta vahinkoa kiinteistölle eikä häiritse naapureita. Pyykki on paras kuivattaa kuivaushuoneessa tai ulkona. Mikäli kuivatat pyykkiä asunnossasi, muista huolehtia riittävästä tuuletuksesta. Pyykkiä ei saa kuivattaa ovien, ikkunoiden eikä pattereiden päällä, sillä märkä pyykki aiheuttaa kosteusvaurioita.

Pesu- ja astianpesukoneliitäntä on tehtävä laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Hana on varustettava sulkuventtiilillä, joka on suljettava aina pesun jälkeen. Hanaan on lisättävä imusuoja, jollei koneessa ole sisäänrakennettua takaisinimusuojausta.

Joissakin asunnoissa on astianpesukoneelle valmis paikka ja tarvittavat sähkö- sekä vesiliitännät. Jos asunnossa ei ole näitä valmiuksia ja asuntoon halutaan astianpesukone, on muutostöiden toteutuksessa käytettävä ammattiliikettä. Ennen muutostöihin ryhtymistä on toimenpiteisiin pyydettävä lupa Koasin kunnossapitoinsinööriltä. Muutostöistä aiheutuvat kustannukset kuuluvat asukkaalle. Astianpesukoneen kytkennän vesi- ja viemäriverkostoihin saa suorittaa alan ammattiliike. Älä siis tee itse mitään kytkentöjä, sillä usein vesivahinko sattuu virheellisen kytkennän (tiiviste huonosti/huonokuntoinen) tms. seurauksena. Usein vesivahingon sattuessa vesi valuu useita kerroksia alaspäin ja korjauskustannukset nousevat korkeiksi. Suosittelemmekin kaikille asukkaillemme kotivakuutuksen ottamista.

Astianpesukoneen alle on laitettava vuotokaukalo, joka ohjaa vesivahingon sattuessa veden pois kaappien alta. Näin vuoto on helpompi havaita ajoissa. Astianpesukonetta ei saa jättää päälle ilman valvontaa. Lisäksi on syytä muistaa, että pesukoneventtiili on pidettävä suljettuna silloin kun kone ei ole käytössä.

Asumisopas

Valitse julkaisun artikkeli liu'uttamalla painiketta.